DFMG vstupuje do digitální a PR agentury Insighters

26. 08. 2021

Vstupem do Insighters výrazně rozšiřujeme naše kompetence v public relations. DFMG nyní vlastní v Insighters 28% podíl, který do budoucna plánuje výrazně navýšit.

Insighters je digitální a PR agentura se sídlem v Praze a pobočkou v Brně. Založena byla v roce 2006 a do konce roku 2020 působila na trhu pod jménem Allmedia4U. Mezi hlavní aktivity společnosti patří public relations, social media komunikace a performance marketing. V současné době má přibližně 60 klientů, 40 zaměstnanců a obrat 30 milionů korun. 

Současný tým DFMG se díky této akvizici rozrůstá na více než 150 odborníků na digitální marketing, tvorbu a řízení obsahu, média a PR. 

Tomáš Jindříšek, vedoucí partner DFMG k nové akvizici říká: „Počtem spolupracovníků jsme vystoupali mezi lídry digitálního trhu v ČR. Není to ale jen otázka absolutního počtu lidí, jde spíše o možnosti dělat velké věci a vytvářet komplexní a vysoce kvalifikované týmy odborníků na dané vertikály trhu. Máme například speciální týmy na farmacii, energetiku a jiné oblasti. Do dvou let chceme být významově i obratově jednička na trhu.“ 

Za Insighters okomentoval tento krok Tomáš Staněk, řídící partner agentury: „Jedná se o logický krok, naše agentura každoročně roste o desítky procent. Nyní máme možnost stát se součástí leadera trhu, a přispět tak k transformaci celého prostředí digitálního marketingu a PR v České republice. S Tomášem Jindříškem, který DFMG manažersky zastřešuje, nás navíc dlouhodobě spojuje nejen práce na společných projektech, ale i osobní přátelství, takže fúze bude určitě fungovat i po lidské stránce.“

Skupina DFMG již v minulosti uskutečnila velmi úspěšné akvizice do marketingových společností DARK SIDE a PRIA SYSTEM, které následně integrovala do kompaktního a vzájemně spolupracujícího celku. I proto všichni zakladatelé Insighters, Tomáš Staněk, Miroslav Toman a Ondřej Hubatka, zůstávají nadále činní jako manažeři agentury a budou se též podílet na rozvoji celé skupiny. 

Hlavními investory DFMG jsou technologická skupina eD invest group, a investiční společnost Equity Partners, kteří společně podporují další růst DFMG, a to jak formou dalších možných akvizic, tak i interním rozvojem nových projektů a jedinečných produktů. Uvedenou transakci zastřešovala po odborné a právní stránce poradenská skupina Moore Czech Republic, která se podílela i na předchozích akvizicích DFMG.