Vytvořili jsme vizuální identitu pro Asociace vyjednavačů.

ZADÁNÍ

Vymyslet novou vizuální identitu, vytvořit prestižní brand v oblasti vyjednávání a autoritu v oboru, která bude zastřešovat Asociaci vyjednavačů.

INSPIRACE

Inspirovali jsme se psychologickým směrem gestaltismus, který prosazuje zásadu tzv. celostnosti. Důležité bylo také zaměřit se na definici a pochopení vyjednávání. Vyjednávání je cesta, která pomůže dosáhnout dohody, i když jsou některé zájmy společné a jiné jsou protichůdné.

ŘEŠENÍ

Vizuál symbolizuje prestiž (font) a pocity z vyjednávání. Na logu je vidět jazyková mutace, jelikož je na něm zobrazeno jak písmeno A, tak písmeno V. Dále jsou vidět dva kruhy, které symbolizují spojení mezi vyjednavačem a zákazníkem. Ukazují průnik řešení. Vytvořili jsme vizitky, obálky, dokumenty, krycí listy…