Stvořili jsme Dreamjob. Nabídku, která se neodmítá.

Zadání

Zadáním bylo vytvořit HR kampaň mířící na generaci Z, která zatraktivní mladým lidem práci ve firmě Deloitte.

Inspirace

Se zástupci generace Z jsme navázali dialog jak o tématech, která považují v rámci zaměstnání za důležitá, tak o způsobech, jakými by chtěli přistoupit k jejich řešení. Nabídli jsme jim, že, že když nás přesvědčí, poskytneme jim to nejlepší zázemí a prostor pro realizaci jejich plánů.

Řešení

Vytvořili jsme HR kampaň zacílenou na generaci Z, která probíhala od 27. července do 22. srpna 2022. Dreamjob jsme cílil na čerstvé absolventy a mladé talenty z ekonomicky zaměřených vysokých škol, technických oborů, oblasti IT nebo právnických fakult. Čtveřice vítězů dostala příležitost půl roku pracovat na svých vizích. Výsledky jejich práce se Deloitte chystá promítnout do života firmy v Česku a na Slovensku.

Výsledky

Navzdory prázdninám se nám podařilo získat 420 životopisů a o čtvrtinu narostl i zájem o ostatní otevřené pozice ve firmě. Získali jsme 10,5 milionů zobrazení reklamy a 72 tisíc prokliků na soutěž.

OCENĚNÍ

Získali jsme 1. místo v soutěži IEA v kategoriích Výkonnostní marketing a Lidské zdroje a personalistika, 2. místo v marketingové soutěži FÉNIX v kategorii Employer branding, 3. místo v soutěži Recruitment Academy Awards v kategorii Náborová kampaň roku a 2x 3. místo v marketingové soutěži FÉNIX v kategoriích Nejlepší distribuce firemního obsahu a Nejefektivnější firemní obsah – Dopad na brand awareness. Nakonc také GRAND PRIX cenu v soutěži IEA za Náborovou kampaň.