Zkrátili jsme produktům cestu na trh.

Zadání

Dokončit návrh služby včetně názvu, připravit komunikační strategii, vytvořit logotyp a vizuální identitu.

Inspirace

Design Sprint je způsob, jak během relativně krátké doby rozlousknout hned několik oříšků najednou. Znát ho Popelka, tak se stane princeznou ještě před tím, než potká prince. Celý proces dokáže během několika dnů nahradit podstatně delší období potřebné na vývoj výrobku nebo přípravu komunikační kampaně. Díky přesně stanoveným 5 fázím se dá i během krátkého času získat odpovědi na zásadní otázky.

Řešení

S klientem eD System jsme pomocí Design Spiritu dokončili návrh služeb DaaS a SaaS a společně připravili podklady pro tvorbu komunikační strategie. Následně jsme navrhli název služby, jeho logotyp a vizuální identity.