Refresh značky a nová komunikační strategie pro DNS

Zadání

Cílem byl celkový refresh značky. Vytvoření nové komunikační strategie a redesign značky. Budovat brand awareness a zaměřit se na přidanou hodnotu firmy. Druhotným cílem byl employer branding a platforma pro komunikaci s partnery.

Inspirace

Absolvovali jsme podrobné rozhovory s manažery DNS a zaměřovali se na spolupráci s partnery. Rozebrali jsme konkrétní příklady a hledali způsob, jak přidanou hodnotu komunikovat. Také jsme udělali podrobnou analýzu konkurence.

Řešení

Uvědomili jsme si, že distribuce je všude podobná, a DNS má mnoho konkurenčních výhod. Proto dává smysl ukázat, že do každé své spolupráce dává přidanou hodnotou. Zaměřili jsme se na říkání detailů, a to v rámci nové komunikační strategie. Vznikla vizuální identita, logo, web, propagační materiály nebo tiskoviny. Společně s DNS jsme stanovili vizi, misi, hodnoty a archetyp, ze kterého nám vyšel nový claim „Tvoříme distribuci pro budoucnost“.