Připravili jsme konferenci pro Eltmu od A do Z

Zadání:

Připravit konferenci o cirkulární ekonomice a o tom, jak se firmy mohou stát udržitelnějšími. Téma: Aby se výrobky nestávaly odpadem, ale zdrojem.

Řešení:

Naše práce na organizaci a přípravě konference byla komplexní a zahrnovala několik klíčových úkolů. Jedním z nich byl výběr vhodného místa konání akce. Spolupracovali jsme s multifunkčním prostorem Magneta Experience, který jsme pečlivě vybavili a připravili pro účastníky konference. Konference byla obohacena zkušenými řečníky, kteří přinesli hluboké poznatky a perspektivy na téma, které má pro naši budoucnost zásadní význam. Celkem se na této panelové diskusi zúčastnilo přes 50 lidí, a jejich otázky a komentáře byly velmi cenné. Byla to skvělá příležitost nejen k diskusi, ale i k budování sítě kontaktů a sdílení myšlenek. Konferenci jsme propagovali nejen na sociálních sítích, ale podíleli jsme se i na přípravě tiskové zprávy.