evropská unie, grafika, design, logo, grafický design, čeští grafici, české předsednictví eu 2022, rada evropské unie, české předsednictví v radě evropské unie 2022, vizuál, předsednictví rady evropské unie

Zadání

Vytvořit jedinečnou vizuální identitu pro České předsednictví v Radě Evropské unie.

Inspirace

Zásadní roli pro nás ve vizuálním stylu hrály barvy, které jsou odvozeny z barevnosti vlajek všech členských zemí a vlajky samotné Evropské unie.

Řešení

Vytvořili jsme originální vizuální identitu, která v sobě ukrývá jak odkazy na jednotu Evropské unie, tak špetku našich národních specifik.