Refresh strategie pro sociální sítě Generali Česká pojišťovna

Zadání

Modernizace strategie pro sociální sítě Generali Česká pojišťovna. Revize a refresh profilů na Facebooku, Instagramu a LinkedInu.

Řešení

V návaznosti na dlouholetou spolupráci jsme se v rámci revize a modernizace strategie pro sociální sítě rozhodli pro úpravu celkové tonality obsahu komunikace na sociálních sítích k odlehčenosti, vtipu a zasazení do reálného života. Do stávajících komunikačních pilířů jsme zapracovali nová témata příspěvků, ve kterých se odráží snaha o osobnější komunikaci a přiblížení k lidem. Také jsme se zaměřili na spolupráci s influencery. Pro vizuální sjednocení komunikace jsme vytvořili odlišné grafické šablony podle jednotlivých komunikačních pilířů a v rámci úpravy strategie definovali větší časovou dedikaci na community management i mírná úprava tonality.