časopisy, komunikace, greiner, greiner slušovice, greiner slušovice volná místa, greiner assistec s.r.o., plastové díly, firemní časopis, interní komunikace, externí komunikace

Interní komunikace ‚‚Vyrobeno Vámi‘‘

Zadání

Vedení firmy Greiner potřebovalo rozjet interní komunikaci. Jedním z hlavních požadavků bylo ke komunikaci využít intranet, který už mají k dispozici.

Inspirace

Hlavním prvkem kreativního konceptu je molekula plastu. Stejně jako atomy v molekule drží spolu, tak i firmu spojují hodnoty, týmová práce a konkrétní vize, mise a cíl.

Řešení

Nastavili jsme celkovou HR strategii jak pro interní, tak externí komunikaci. Hlavním komunikačním kanálem pro interní komunikaci se stala FB skupina určená pro zaměstnance. V rámci HR strategie jsme realizovali kreativní komunikační koncept Vyrobeno Vámi. Zpracovali mise, vize a hodnoty společnosti, rozjeli firemní časopis, informační videa, interní facebookovou skupinu a také chatbota.

Výsledky

260 členů ve skupině z 320 zaměstnanců. 96 % členů si přečte příspěvek do 3 hodin od zveřejnění.