facebook, youtube, instagram, kfc, kfc rozvoz, kfc menu, kfc nabídka, sociální sítě, nábor zaměstnanců, náborová kampaň

Vytvořili jsme nejúspěšnější náborovou kampaň v historii české pobočky AmRest.

Zadání

Vytvořit kampaň pro nejmladší ekonomicky aktivní skupinu (15–18 let). Představit KFC jako atraktivního zaměstnavatele, u kterého se mladí lidé nemusí bát své první práce.

Řešení

Na základě výzkumu jsme odhalili největší strach mladých lidí z první práce – že si nesednou se svým šéfem. Proto jsme nechali uchazeče, aby si na jednoduché microsite vybrali pobočku podle šéfa, se kterým sdílí společné koníčky. Aby předem věděli, že si s ním budu mít co říct. Kompletní kampaň převzalo KFC v Německu nebo Maďarsku.

Výsledky

5 000 kontaktů, snížení ceny za kontakt o 80 %