Komunikujeme změny českého vzdělávacího systému.

Zadání:

Komunikovat téma změny vzdělávacího systému rodičům.

Řešení

Společně s Nadací Blížksobě jsme vytvořili projekt Měníme osnovy, jehož cílem je jednoduše a srozumitelně komunikovat toto téma, pojmenovávat a vyvracet obavy rodičů a zapojovat je do diskuze. Připravili jsme obsahový web, hero spot a další videa s významnými osobnostmi. S cílovou skupinou rodičů komunikujeme skrz sociální sítě, na kterých tvoříme edukační obsah. Témata komunikujeme přirozeně, lidsky a srozumitelným jazykem. Podařila se nám unikátní věc, kdy na kampani spolupracuje více než desítka odborníků z neziskovek, zástupci instituce NPI ČR, učitelé a záštitu udělilo i ministerstvo školství.