Pro společnost Semantic Visions jsme vytvořili novou vizuální identitu.

ZADÁNÍ

Vytvořit novou vizuální identitu a webovou stránku. Cílem bylo podpořit prodejní tým, zpřehlednit prezentace, odlišit se od konkurence a působit mezinárodním dojmem.

INSPIRACE

Vycházeli jsme z původního vizuálu, který jsme zjednodušili a zmodernizovali.

ŘEŠENÍ

Původní vizuální stránka nevyhovovala aktuálnímu směřování společnosti a nereflektovala charakteristiku produktu. ​​Do nové grafické podoby jsme promítli to, čemu se náš klient věnuje – sleduje a analyzuje data po celém světě. Ukazuje, že Semantic visions je mezinárodní technologická společnost a využívá nejmodernější technologie a umělou inteligenci. Logo symbolizuje oko, zprávu a portál. Zvolili jsme technologický a trochu hravější font a výrazné barvy.