Zpracovali jsme Zprávu o udržitelnosti pro T-Mobile Česká republika

Zadání:

T-Mobile ČR každoročně publikuje zprávu o udržitelnosti (tzv. ESG report). Dosud však byla statická. Aby dosáhli opravdové transparentnosti, chtěli report převést do online prostředí, ukázat všechna data, která v tomto ohledu sbírají a nabídnout možnost srovnání v letech. Zpráva zároveň musela být dostupná i v pdf verzi ke stažení.

Řešení:

Vytvořili jsme microsite na které čtenáři najdou mimo textové části popisující udržitelné cíle T-Mobile a jejich naplňování i 9 přehledných interaktivních infografik s možností porovnávat roky 2021 a 2022. Naši datoví analytici zpracovali všechna data a přehledně je znázornili. Microsite je připravena v souladu s vizuální identitou společnosti T-Mobile. Zároveň jsme připravili i pdf verzi reportu, která je textově ještě obsáhlejší. To vše ve dvou jazykových mutacích – česky a anglicky.