Loni jsme získali 27 významných ocenění. Jaké jsou naše nejúspěšnější projekty?

20. 02. 2024

Skupina Digital First Marketing Group (DFMG) se loni se svými pěti nejúspěšnějšími projekty stala nositelkou 27 prestižních ocenění. Mezi ně patří kampaň pro klienta Avast Muž, který povolil vše, náborová kampaň pro Deloitte, Index prosperity a finančního zdraví ve spolupráci s Českou spořitelnou, TikTok KFC a projekt CSRD.cz.

Index prosperity a finanční zdraví ve spolupráci s Českou spořitelnu

Česká spořitelna chtěla posílit povědomí o své roli v růstu prosperity Česka a jejích obyvatel. DFMG využila know-how vlastního analytického portálu Evropa v datech a společně s Českou spořitelnou vytvořila projekt, který zaujal nejen veřejnost a média, ale také odborné poroty napříč marketingovými soutěžemi – letos získal 12 ocenění. Vznikl portál obsahující články, interaktivní infografiky, expertní pohledy a podcasty. „Během roku jsme provedli detailní analýzu 116 veřejně dostupných zdrojů dat, které porovnávaly všech 27 zemí EU v deseti klíčových oblastech, jako je například bydlení, ekonomika či životní prostředí,“ popisuje Tomáš Odstrčil, člen týmu datových analytiků DFMG.

Zjištění z analýzy, prezentovaná formou článků a podcastů, ukázala, že Česko je třináctým nejvíce prosperujícím státem v Evropské unii. Doposud projekt dosáhl téměř 1.100 mediálních výstupů a zasáhl tak přes 165 milionů čtenářů, diváků a posluchačů. Index prosperity kromě vlastního portálu a výstupů v médiích funguje i na sociálních sítích Evropy v datech a České spořitelny.

 • 1. místo v soutěži IEA v kategorii Banky, pojišťovny, finance
 • 1. místo v soutěži Zlatý středník v kategorii Finanční služby
 • 1. místo v soutěži Fénix v kategorii Obsahový projekt založený na datech
 • 2. místo v soutěži Fénix v kategorii Data jako nástroj změny
 • 2. místo v soutěži IEA v kategorii Weby a portály
 • 3. místo v soutěži Zlatý středník v kategorii Struktura, obsah a storytelling
 • 3. místo v soutěži IMC Awards v kategorii Inovativní myšlenka nebo koncept
 • 5x 3. místo v soutěži Ceny Lemur v několika kategoriích

Deloitte – Dreamjob

S cílem oslovit generaci Z a zaujmout ji k práci ve své firmě, Deloitte spustila inovativní HR kampaň Dreamjob a získala tak rovnou šest ocenění v marketingových soutěžích. Během kampaně, která probíhala od 27. července do 22. srpna 2022 se podařilo získat 420 relevantních životopisů. 

Kampaň úspěšně posílila pozici Deloitte jako atraktivního zaměstnavatele pro mladé talenty. „Dreamjob je krásnou ukázkou toho, jak funguje spojení originálního nápadu, úderné kreativy a dobře zacílené mediální podpory. To dohromady přineslo výrazně lepší výsledky s menší mediální investicí, než bylo původně v plánu. Efektivita par excellence,“ uvádí Martina Kobližková z agentury DFMG.

 • 1. místo v soutěži IEA v kategoriích Výkonnostní marketing a Lidské zdroje a personalistika
 • 2. místo v marketingové soutěži Fénix v kategorii Employer branding
 • 3. místo v soutěži Recruitment Academy Awards v kategorii Náborová kampaň roku
 • 3. místo v marketingové soutěži Fénix v kategorii Nejlepší distribuce firemního obsahu
 • 3. místo v marketingové soutěži Fénix v kategorii Nejefektivnější firemní obsah – Dopad na brand awareness
 • Grand Prix cena v soutěži IEA za Náborovou kampaň 

Avast – Muž, který povolil vše

Avast se rozhodl čelit alarmujícímu trendu, kdy polovina populace automaticky uděluje souhlas ke sběru a poskytování osobních informací třetím stranám při návštěvě webových stránek. Za to také získal čtyři ocenění napříč kategoriemi marketingových soutěží. Hlavním cílem bylo vytvořit edukativní kampaň, která by osvětlila důsledky bezmyšlenkovitého povolování cookies.

V rámci řešení vznikl komediální miniseriál Muž, který povolil vše s Martinem Krausem v hlavní roli. Nejen že tato pětidílná série poukazovala na problematiku cookies, ale zároveň vysvětlovala českým uživatelům, jak fungují, jak mohou být prospěšné, a především také to, jak se vyhnout rizikům a chránit své soukromí při využívání internetových služeb.

 • 1. místo v marketingové soutěži Fénix v kategorii Social Media – YouTube
 • 1. místo v soutěži IEA v kategorii IT, telekomunikace a média
 • 2. místo v marketingové soutěži Fénix v kategorii Nejlepší video a jeho použití
 • 2. místo v marketingové soutěži Zlatý Středník v kategorii Struktura, obsah a storytelling
 • 3. místo v marketingové soutěží Zlatý Středník v kategorii Telekomunikace a IT

KFC TikTok

Agentura DFMG a KFC se společně přibližují mladým. Za tento projekt získali ocenění v marketingové soutěži Fénix v kategorii TikTok. Ve spolupráci s výzkumnou agenturou Behavio provedli výzkum, na jehož základě zjistili, že čtyři pětiny českých značek nemají strategii pro komunikaci s generací Z. Této příležitosti využili a založili profil @kfc_cesko na TikToku. Téměř 90 % obsahu tvoří sketche reagující na aktuální trendy, spolupracují také s influencery. Za rok s TikTok účtem získali 54.000 sledujících. 

Projekt CSRD.cz

Nová směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) o nefinančním reportingu vstupuje v platnost v roce 2024. Firmy a instituce budou mít povinnost zveřejňovat informace o tom, jak udržitelné je jejich podnikání a vykazovat data o dopadu své činnosti na životní prostředí, v oblasti sociální a řízení podniku (tj. pilíře ESG). Tato směrnice se v Česku dotkne více než tisíce firem. Informační portál získal 1. místo v marketingové soutěži Fénix v kategorii Webové stránky – Blog a 3. místo v soutěži IEA v kategorii Udržitelnost a ekologie.

 

Zdroj: Mediař