Co-pilotPřípadová studie

web, webové stránky, pilot, strategie, webovky, web stránky, copilot, co-pilot